29 / 05 / 10 - StarLight Fest (Екатеринбург, "Нирвана")