14 / 02 / 2011 - Презентация "Dancefloration" (СПб, Арктика)